Lịch công tác tuần Trường THPT Võ Chí Công
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:12/12/2022 đến ngày:18/12/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 12/12- SH Cụm chuyên môn: giáo viên theo phân công
- 07h30: hướng dẫn nề nếp quân đội do cơ quan quân sự huyện thực hiện
- 08h30: Dạy Trải nghiệm hướng nghiệp khối 10: thầy Bên
- 07h30: Dự buổi họp chọn mẫu thiết bị phòng thí nghiệm mới tại trường THPT Hồ Nghinh (gói dự án trường axan giai đoạn 2): Hiêu trưởng
-Học tiết 5,6 theo TKB
- Kiểm tra cuồi HKI môn Tin, Công nghệ theo lịch
Kiểm tra giữa kỳ các môn: Thể dục, GDQPAN, Nghề, Trải nghiệm
Ba 13/12-Tập huấn công đoàn: Thầy Hoa
Tư 14/12- Thi đấu bóng chuyền 22/12:Theo danh sách
- Học nghị quyết TW6:Theo danh sách
- Nghỉ học
- Thi đấu bóng chuyền 22/12:Theo danh sách
-Báo cáo việc tiếp nhận gạo HKI: Hiệu trưởng
- Nghỉ học
Năm 15/12- Thi đấu bóng chuyền 22/12:Theo danh sách-Thi đấu bóng chuyền 22/12:Theo danh sách
Sáu 16/12-Báo cáo kết quả tháng bình đắng giới về Sở: Phó hiệu trưởng-Học bù TKB sáng thứ 2, 12/2/2022
Bảy 17/12-Học bù TKB sáng thứ 4, 14/12/2022-Học bù TKB chiều thứ 4, 14/12/2022
CN 18/12-Nộp hồ sơ dự thi Khoa học kĩ thuật về Sở: Thầy Căm