Lịch công tác tuần Trường THPT Võ Chí Công
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/12/2022 đến ngày:1/1/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 26/12-Học theo TKB
- Dự họp tại UBND huyện: Đc Bên
- Hoàn thiện ý tưởng cổng trại: Tổ làm cổng trại
- Hoàn thiện báo cáo chuyên môn phục vụ kiểm tả cửa sở: Đ/c Bên
Ba 27/12- Báo cáo hồ sơ nâng lương TTH năm 2022 về Sở: Hiệu trưởng
-Kiểm tra cuồi HKI theo lịch
-Ban hành thông báo nghỉ và trực tết Dương lịch: Đ/c Tươi
-Báo cáo KH tháng 1 về Hiệu trưởng: trưởng các bộ phận
-Kiểm tra cuồi HKI theo lịch
- Nộp đảng phí về Huyện ủy: Đ/c Hoa
Tư 28/12-Học theo TKB
- Báo cáo đăng kí kết nạp đảng năm 2023 về Huyện ủy: Bí thư chi bộ
-Gửi các loại hồ sơ phục vụ kiểm tra của sở về Ban giám hiệu theo Thông báo số 16, ngày 24/12
-Học theo TKB
Năm 29/12- Gửi báo cáo đánh giá tháng 12 về Hiệu trưởng: các tổ
-Kiểm tra cuồi HKI theo lịch
- Ban hành hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện học sinh HKI: Đ/c Bên
-Hoàn thiện bảng dự kiến mua nguyên liệu làm cổng trại: Tổ làm cổng trại
-Kiểm tra cuồi HKI theo lịch
- Báo cáo kết quả các cuộc kiểm tra nội bộ tháng 12 về Hiệu trưởng: tổ trưởng các tổ
-Báo cáo kết quả rà soát kiểm tra: sổ đầu bài; ngân hàng đề; đề kiểm tra giữa kỳ 1 trên website về HT: cô Kiểu cùng với cô Huyền thực hiện
Sáu 30/12-Học theo TKB
Bảy 31/12-Kiểm tra cuồi HKI theo lịch
- Báo cáo thực hiện xây dựng ngân hàng đề tháng 12: cô Kiểu
Nghỉ tết DL 2023
CN 1/1Nghỉ tết DL 2023Nghỉ tết DL 2023