Hồ sơ công khai

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KH kiểm tra cuối HKI Ban Biên Tập 72
2 Ma trận - Đề kiểm tra, năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 277
3 Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 140
4 Kế hoạch tổ chức giảng dạy tài liệu GDĐP lớp 11 năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 133
5 Kế hoạch tổ chức OTE cấp trường Ban Biên Tập 136
6 Quy chế TĐKT năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 169
7 Kế hoạch SHCM theo nghiên cứu bài học Ban Biên Tập 153
8 Kế hoạch giảng dạy bộ môn - Năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 177
9 Kế hoạch thi nghề PT năm 2023 Ban Biên Tập 155
10 Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi trên phần mềm Marster test năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 144

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 80
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 56930
Hiện có 29 khách Trực tuyến