Hồ sơ công khai

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Ma trận - Đề kiểm tra, năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 156
2 Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 85
3 Kế hoạch tổ chức giảng dạy tài liệu GDĐP lớp 11 năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 74
4 Kế hoạch tổ chức OTE cấp trường Ban Biên Tập 80
5 Quy chế TĐKT năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 98
6 Kế hoạch SHCM theo nghiên cứu bài học Ban Biên Tập 88
7 Kế hoạch giảng dạy bộ môn - Năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 108
8 Kế hoạch thi nghề PT năm 2023 Ban Biên Tập 93
9 Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi trên phần mềm Marster test năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 94
10 Kế hoạch giáo dục các tổ chuyên môn năm học 2023-2024 Ban Biên Tập 89

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 75
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 47097
Hiện có 4 khách Trực tuyến