Trang chủTin tứcBản tin trườngCÁC BÀI DỰ THI ELEARNING 2020-2021

CÁC BÀI DỰ THI ELEARNING 2020-2021

  • PDF.InEmail

1. Xem bài giảng tại đây bài giảng môn vật lý  11

2. Bài dự thi môn Công nghệ lớp 12bài dự thi Công nghệ lớp 12

3. Bài dự thi môn Toán lớp 11 bài dự thi môn Toán lớp 11

4. Bai dự thi môn Ngữ văn lớp 11BAI_DU_THI_NGUVAN_LOP11

5. Bài dự thi môn Địa lý 11bài dự thi môn địa lý 11

6. Bài dự thi môn Tiếng anh lớp 11bài dự thi môn Tiếng anh lớp 11

7.  Bài dự thi môn Thể dục lớp 11Bài dự thi môn Thể dục lớp 11

8. Bài dự thi môn GDQP_ANBài dự thi môn GDQP-AN lớp 11

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 48
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 29403
Hiện có 7 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Công Tươi Hiệu trưởng 0962729688 tuoinguyencong54@gmail.com
3 ALăng Bên Phó hiệu trưởng 0973427981 alangbentaygiang@gmail.com
TT Họ và tên SĐT E-mail
1 Nguyễn Thị Công Lý
2 Bríu Thị Eng 01629857321
3 Cơlâu Nhối 01629857346
4 Zơrâm Nia
5 Aghiêng Thị Níu
6 Pơloong Thị Híu
7 Hốih Thị Nhương
8 Zơrâm Thị Lụa
9 Aghiêng Thị Nênh
10 Alăng Thị Đơơch
11 Alăng Thị Châu
TT Họ và tên SĐT E-mail
1 Alăng Lớp 0973024327 alanglop15101986@gmail.com
2 Hồ Văn Sáu 0905312995 sauhovantg@gmail.com
3 Nguyễn Văn Lĩnh 01689551418 vanlinhvcc@gmail.com
4 Alăng Thị Bâu 0973699114 bauhoatg@gmail.com
5 Pơloong Thị Cam 01648071904 camdc89@gmail.com
TT Họ và tên SĐT E-mail
1 Nguyễn Văn Thông 0915102214 duythong250180@gmail.com
2 Cơlâu Hoa 01642962949 colauthimaikhoi@gmail.com
3 Tơngôn Ôn 0395133001 tongonon88@gmail.com
4 Bling Nhing 01657573401 nhinhn95@gmail.com
5 Bríu Thành 0868482445 briuthanh@gmail.com
6 Hiên Thị Chựm 01643997015 hienthichum30@gmail.com
7 Alăng Pành 0975696614 alangpanh88@gmail.com