Lịch công tác tuần Trường THPT Võ Chí Công
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:31/10/2022 đến ngày:6/11/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 31/10- 07H: Chào cờ, HĐ trải nghiệm - 14h10: kiểm tra giữa kỳ môn Vật lý
- 13h45: Họp chi bộ tháng 11
- 15h45: họp đơn vị tháng 11
-Tiếp tục hoàn thành đánh giá chuẩn NN trên hệ thống Temis
- Bồi dưỡng HSG 12; Tập luyện Hùng biện Pháp luật
- Triển khai xây dựng tình huống thi pháp luật cấp trường
Ba 1/11- Gửi Nghị quyết SH chi bộ tháng 11 về Huyện ủy-Hạn cuối rà soát đối chiếu hộ nghèo đối với HS
Tư 2/11- Ban hành kết luận kiểm tra nội bộ tháng 10 và ban hành QĐ kiểm tra nội bộ tháng 11: Hiệu trưởng
-Ban hành kế hoạch tập luyện thi Hùng biện câu chuyện đạo đức pháp luật 2022: Phó hiệu trưởng
-Chiều: Kiểm tra giữa kỳ môn Sử và Tin
- Phản hồi kết quả kiểm tra điểm nghề PT năm học 2021-2022 về Hiệu trưởng: cô Cam
Năm 3/11- Nộp đề đề xuất kỳ thi Nghề PT về Hiệu trưởng: Cô Cam- Nộp đơn xin thi nghề và danh sách thi nghề lớp chủ nhiệm: GVCN 12
Sáu 4/11-Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát về Huyện ủy: Bí thư chi bộ- Báo cáo hồ sơ thi nghề về Sở: Hiệu trưởng
Bảy 5/11-Sáng: Kiểm tra giữa kỳ môn Sinh và Địa- Hoàn thành kịch bản chương trình hoạt động ngoại khóa ngày Pháp luật: Thầy Thành
CN 6/11- Chuyển kế hoạch bài dạy (giáo án) lên Website
- Nhập lịch báo giảng lên Website