Lịch công tác tuần Trường THPT Võ Chí Công
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/10/2020 đến ngày:25/10/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/10
Ba 20/10
Tư 21/10
Năm 22/10
Sáu 23/10
Bảy 24/10
CN 25/10