HỒ SƠ CÔNG KHAI

Kế hoạch công tác thi Tốt nghiệp năm 2022

  • PDF.InEmail

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác thi TN năm 2022

Kế hoạch ôn tập thi TN năm 2022

  • PDF.InEmail

Kế hoạch ôn tập thi TN năm 2022

Kế hoạch phát triển văn hóa đọc 2022-2025

  • PDF.InEmail

Kế hoạch phát triển văn hóa đọc 2022-2025

Kế hoạch hoạt động thể thao "Vui khỏe trường học" năm học 2021-2022

  • PDF.InEmail

Kế hoạch hoạt động thể thao " Vui khỏe trường học" năm học 2021-2022

Kế hoạch ngoại khóa Rung chuông vàng Năm học 2021-2022

  • PDF.InEmail

Kế hoạch ngoại khóa Rung chuông vàng năm học 2021-2022

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 163
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 63178
Hiện có 9 khách Trực tuyến