HỒ SƠ CÔNG KHAI

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022-2023

  • PDF.InEmail

MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022-2023

Kh soạn ngân hàng đề trắc nghiệm NH 2022-2023

  • PDF.InEmail

KH_soạn_ngân_hàng_đề_năm_học_2022-2023.pdf

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2022-2023

  • PDF.InEmail

Kế_hoạch_ứng_dụng_CNTT_năm_học_2022-2023.pdf

Kế hoạch công tác y tế năm học 2022-2023

  • PDF.InEmail

Kế_hoạch_y_tế_năm_học_2022-2023.pdf

Công khai nguồn quỹ vận động, tài trợ năm học 2021-2022 và ngân sách 9 tháng năm 2022

  • PDF.InEmail

CÔNG_KHAI_NGUỒN_TÀI_TRỢ_2021-2022_pdf

Công khai ngân sách 9 tháng năm 2022

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 207
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 84601
Hiện có 9 khách Trực tuyến